Teenused

Ettevõtte tegevusalad on:

  • metsakinnistute ost
  • raieõiguse ost
  • metsamaterjali ost
  • raie- ja väljaveoteenus
  • metsamaterjali vedu
  • saematerjali müük

Samm Mets OÜ-le on rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Exova BM TRADA poolt  väljastatud  alates  30.08.2018 tarneahela  sertifikaat TT-COC-006685