Metsakinnistute- ja materjali ost

Metsakinnistute ost 

Metsakinnistuste ostu puhul vaatame üle müügisoovi, anname taksaatori hinnangu metsale ning teeme Teile sobiliku  pakkumise.

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine ehk ost

Kasvava metsa raieõiguse müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse olemasolu ja vastuvõtja seda kontrollima.

Metsamaterjali võõrandamine  ehk ost

Metsamaterjali müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja seda kontrollima